Flisby Hembygdsgård

  Flisby Hembygdsförening bildades 1938. Flisby Hembygdsgård stod klar 1942. På hembygdsgården finns 4 byggnader. Mangårdsbyggnaden äe en enkelstuga från Dämparp. Logdel av ladugård från Mosshult. Bod från torpet Lid under Prästgården. Hemlighus. På ladugårdens norrsida finns en tröskvandring från Jordanstorp. Samtliga byggnader bedöms vara från 1700-talet. På tomten finns även en skålgropsten från stenåldern med nio skålgropar. Stenen har hittats i byn Täringstorp.

  

  Knutstorp herrgård

  Huvudbyggnaden på Knutstorps herrgård uppfördes 1831 av fältkamreraren Johan Ulrik Dahlström, men arkitekten är tyvärr okänd. Det är en reveterad timmerbyggnad i två våningar med kvadratisk grundplan och flackt valmat tak, täckt med grön plåt. Den strama empirefasaden är slätputsad i vitt och pryds av pilastrar kring entrén, hörnlisener, gördelgesims samt fönsteromfattningar i puts. En lanternin på taket belyser en öppen trapphall centralt i byggnaden. Mot trädgården finns en senare tillbyggd veranda med lövsågeriutsmyckning. Byggnadens stomme och rumsindelning är så gott som oförändrad sedan byggnadstiden. I byggnadens källare framställdes omkring 1890-1970 ett mousserande vin av vita vinbär och krusbär, odlade på gården. Knutstorp tillhörde på 1600-talet kronan, men kom sedan att ofta byta ägare, till det 1887 inköptes av godsägaren G. Groms, som 1887 började producera mousserande vin, "Knutstorp sparkling" vid godset. Nuvarande ägare är familjen Wärnberg.

  

  Stenkars kvarn

  pdf-dokument

  Kvarnlämningar bestående av kvarn från 1800-talets början. Uppförd på platsen, en sköverfallskvarn av 1700-talstyp. Knuttimrad och med spåntak. InvidSVlångsidan av kvarnbyggnaden är en kallmurad hjulgrav, 7 m l (NV-SÖ), 3m dj och 2 m br.32 m Ö om kvarnen är:Enkelstuga (mjölnarboställe) från 1800-talets mitt. Uppförd påplatsen. Nyligen försedd med ny locklistpanel på det gamla timret.Takmed enkupigt tegel.15 m SÖ om kvarnen är:Kvarndamm, 42x11 m (SÖ-NV) bestående av en kallmurad dammvall i SVochV, 50 m l (NV-SÖ), 3 m br och 2 m h med jordyllning mot dammen. Tvåöppningar, en i V. En överfallströskel i SV.15 m SV om kvarnen är:Kvarnruini form av en stengrund 8x6 m och 2 m h av kallmurade tucktadestenar, 0.3 - 0.6 m st.

  

  Flisby trätoffelfabrik

  Från början var fabriken endast en våning och man kom senare att bygga på ytterligare en våning. Från utsidan kan man tydligt se att det är två sorters tegel, alla stenar kommer dock från Flisby tegelbruk. I lokalerna fanns kontor, lager och verkstad för tillskärning av läder, sulning och spikning av ovanläder på träskor samt även tillverkning av dörrmattor i läder.

  Flisby kyrka

  Den nya kyrkan, som skulle rymma hela menigheten byggdes 1853 i “prestens hage“. Kyrkan är orienterad i norr och söder med koret åt söder. Arktitekten L Haverman ritade en nyklassisk kyrka som byggdes av granit från bygden. Byggmästare var J Granqvist från Mogata i Östergötland. Även dörrar och fönstervalv byggdes av sten och kyrkan blev vitrappad med kalkbruk både ut- och invändigt. Från början täcktes taket av tjärad och hartsad takspån men dessa byttes vid sekelskiftet 1900 mot svartmålad järnplåt. Korset på torntoppen är byggt av träplank som klätts med förgylld kopparplåt. Från början hade kyrkan troligen ingen uppvärmning men en enkel rörspis sattes in i sakristian. 1892 installerades kaminer. Dessa osade och 1909 förlängdes rökrören över takåsen. 1926-27 restaurerades kyrkan första gången och1953 tvättades hela kyrkan invändigt. Vid restaureringen 1926 grävdes ut för pannrum och en varmluftsanläggning byggdes. Numera är kyrkan eluppvärmd. Hela färgsättningen utgick från altartavlan som skulle dominera kyrkorummet. Från början var hela kyrkans inredning målad i vit pärlfärg. Vid restaureringen ändrades denna färgsättning något och fick de nyanser som finns idag. Orgeln räknas bland de främsta klenoderna i kyrkan. Den byggdes åren 1853 -55 av orgelbyggaren Sven Nordström, som var från bygden. Nordström var en självlärd oexaminerad orgelbyggare som vann rykte även utanför Sverige. Denna orgel är den sista han byggde under sin mästarperiod. Orgeln är i ursprungligt skick och ovanligt välbevarad. Den omfattar en manual med 11 stämmor, ett öververk med 61/2 stämmor och en bihangspedal. Sven Nordströms grav och gravsten finns strax söder om kyrkan. I samband med kyrkbygget iordningställdes även en ny kyrkogård runt kyrkan. Denna fick en omgärdning med stenmur som senare kompletterats med häck och plantering av lindar. Kyrkogården gränsar i söder mot det gamla järnåldersgravfältet och i kanten mot detta ligger ett gravkapell som byggdes 1857 av donationsmedel från J E Berggren från Hammarsberg i Flisby. Donatorn ligger begraven i gravkapellets krypta. Han skänkte även sin gård till församlingen. 1972 invigdes den utvidgade kyrkogårdsdelen mot väster. Under 2012 gjordes en ny underbyggnad under orgelläktaren för att skapa en mindre samlingslokal med toaletter och köksutrustning. I samband med detta flyttades alla gamla inventarier utom dopfunten.

  

  Flisby församlingshem

  Orgelbyggaren Sven Nordström från Åkersberg i Flisby ritade år 1855 denna byggnad i empirestil. Den tjänstgjorde från början som kyrkskola och på senare tid som församlingshem. Övervåningen är uthyrd som bostad. Under 2012 har församlingshemmet rustats tack vare donation av en avliden församlingsbo. Fasaden är ommålad i ursprunglig nyans. Nytt cateringkök med modern utrustning. Modern AV-utrustning med videoprojektor, hörselslinga, TV och ljudanläggning. Fri internetuppkoppling och wifi. Lokalen är fullt funktionshinderanpassad med toaletter och rullstolsramp. Hjärtstartare finns. Lilla salen utrustad för mindre grupper och styrelsemöten. Församlingshemmet ägs och drivs av Föreningen Flisby Församlingshem som bildades 2012. Medlemmar är: - Svenska Kyrkan, Norra Solberga-Flisby församling - Flisby LRF-avd. - Flisby Hembygdsförening och - Pensionärsföreningen Solflisan SPF

  

  Flisby gamla kyrkogård

  Under 1100-talet byggdes en stenkyrka med långhus och kor. Även denna byggdes nära det gamla järnåldersgravfältet. Kyrkan restaurerades under tidigt 1600-tal och fick en ny klockstapel 1647. Det gjordes sedan flera renoveringar men 1822 brann klockstapeln ner efter ett åsknedslag. Under mitten av 1800-talet hade Flisby sockens innevånare stigit till omkring 1800 personer och den gamla och dåligt underhållna kyrkan blev för liten och 1835 beslutades att bygga en ny kyrka. 1855 sprängdes den gamla kyrkan. På denna gamla kyrkogård finns bl.a. en minnessten för släkten Key. Här finns även samlat en del äldre gravstenar av historiskt intresse. I ruinen ordnas gudstjänster sommartid.

  

  Skullaryds bygdegård igen

  Bygdegården är också hemviste för Flisby Östra Byalag

  På den nyrenoverade övervåningen huserar bygdens ungdomar fritt.
  

  Flisby skyttebana

  Det finns flera typer av banor för pistol, luftgevär och mauser

  © 2017 PerÅkes Bageri & Designbyrå AB