Föreningar

Flisby Bygdegårdsförening ELIM

E-post: irene.strom@icloud.com
Hemsida: www.bygdegardarna.se/elim
Lokal: Elim

Flisby Föreningssamarbete för Levande Landsbygd

E-post: karin.andersson@kairosfuture.com
Hemsida: www.flisby.nu

Flisby Hembygdsförening

Ort: Flisby
E-post: svennerastorp@gmail.com
Hemsida: www.hembygd.se/flisby

Flisby Missionsförsamling

Ort: Flisby
E-post: flisbymissionsforsamling@gmail.com
Hemsida: www.missionsforsamlingen.se/flisby/index
Lokal: Missionshuset

Flisby Samhällsförening

Ort: Flisby
E-post: ann-cathrin.gunnar@nassjo.se
Hemsida: www.facebook.com/Flisby-1404376953173856/?fref=ts

Flisby SK

Ort: Flisby
Hemsida: www.facebook.com/groups/265127730320406/?fref=ts

Flisby Skytteförening

Ort: Flisby
E-post: rasberg_jennie@hotmail.com
Hemsida: www.facebook.com/Flisby-skyttef%C3%B6rening-1482551098639170/?fref=ts

Flisby UV Scout

Ort: Flisby
E-post: uvmaggan@home.se
Hemsida: www.missionsforsamlingen.se/flisby/scout
Lokal: Missionshuset
Ort: Flisby
E-post: uvmaggan@home.se
Hemsida: www.missionsforsamlingen.se/flisby/scout
Lokal: Missionshuset

Flisby Östra Byalag

Ort: Skullaryd
E-post: pac@dsmdata.se
Hemsida: www.byalaget.se
Lokal: Bygdegården
Ort: Skullaryd
E-post: pac@dsmdata.se
Hemsida: www.byalaget.se
Lokal: Bygdegården

Flisbyamatörerna

Föreningen Flisby Församlingshem

Ort: Klockaregården
E-post: servantic1@gmail.com
Lokal: Församlingshem
Ort: Klockaregården
E-post: servantic1@gmail.com
Lokal: Församlingshem

LRF

E-post: lasse@sandsmaskin.se
Hemsida: www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/jonkoping/

Röda Korset

SPF Solflisan

E-post: negustavsson1947@gmail.com
Hemsida: www.spfseniorerna.se/distrikt/jonkopingdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-solflisan

Svenska Kyrkan

E-post: sodravedbopastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sodravedbopastorat
Lokal: Flisby kyrka
© 2017 PerÅkes Bageri & Designbyrå AB