Sevärdheter v2.0 beta ®

  

  Sunneränga runsten

  pdf-dokument

  Runsten, röd granit, 2,1 m hög, 0,7 m bred vid basen (NV-SÖ) och 0,3 - 0,45 m tjock. Runhöjd 14 - 25 cm. Ristningen vätter mot SV och S. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Glägg (eller Klack) reste denna sten efter sin son Torbjörn." Enligt uppgift sommaren 1981 av Inger Wellin, Eksjö kommun, skall runstenen målats med cykellacksfärg. Uppmålad 1982

  

  Skullaryds bygdegård

  Hemviste för Flisby Östra Byalag

  © 2017 PerÅkes Bageri & Designbyrå AB