Skullaryds bygdegård

  Hemviste för Flisby Östra Byalag

  

  Sunneränga runsten

  pdf-dokument

  Runsten, röd granit, 2,1 m hög, 0,7 m bred vid basen (NV-SÖ) och 0,3 - 0,45 m tjock. Runhöjd 14 - 25 cm. Ristningen vätter mot SV och S. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Glägg (eller Klack) reste denna sten efter sin son Torbjörn." Enligt uppgift sommaren 1981 av Inger Wellin, Eksjö kommun, skall runstenen målats med cykellacksfärg. Uppmålad 1982

  © 2017 PerÅkes Bageri & Designbyrå AB